MONACO - LURDY - TURÍN

Putujte s nami v roku 160 výročia zjavení v Lurdoch.
Termín: 16.9-22.9.2018, cena: 260 €

1.deň – odchod v dopoludňajších hodinách cez Rakúsko, Taliansko do Monaca– nočná jazda s prestávkami. Vlastná strava.
2.deň – skoro ráno príchod do Monaca (9-hodinová povinná prestávka). Svätá Omša,možnosť navštíviť vláčikom Monte Carlo, Oceánografické múzeum, exotické z záhrady, výmena stráže o 11:30, osobné voľno . Strava vlastná, nocľah.
3.deň – ráno odchod do Lúrd,sv. omša po ceste strava vlastná,ubytovanie,večera, s vie sviečkový sprievod,nocľah.
4.deň – raňajky,Medzinárodná omša,pútnicky program,večera,sviečkový sprievod, nocľah.
5.deň - raňajky,sv.omša,voľný program- možnosť kúpeľa v bazénoch,obed, na večer odchod z L z Lúrd do Turína, nočná jazda.
6.deň – ráno príchod do Turína, 9 hodinová prestávka, sv.omša, prehliadka , Valdoco – centrum sal saleziánov Don Dosca , prehliadka bazilík- Turínske plátno, strava vlastná, nočná jazda .
7.deň – príchod na Slovensko v ranných hodinách.

Predpokladaná cena: 260€ (doprava, poistenie, sprievodca, kňaz, 3x ubytovanie, 2xraňajky, 2x večera,1x obed)

Prihlasiť sa môžete: Dobiašová- Klátová Nová Ves Tel:0905771765, 0944138109, Vančová- M.Uherce . Tel: 0908710990 Mail:emili53@centrum.sk Info:www.busslovakia.sk

Fotogaléria