FLORENCIA- RÍM- SAN GIOVANNI ROTONDO- PIETRALCINA- MONTE SAN ANGELO- LORETO- LANCIANO

Pútnicko-poznávací zájazd pri 50 výročí smrti sv.Pátra Pia.
Termín: 27.8-2.8.2018, cena: 340 €

1.deň: pondelok- 27.8.2018 Odchod z Topoľčian/Partizánskeho o 15.00.hod, prejazd s pravidelnými prestávkami cez Rakúsko do Talianska.
2.deň: utorok- 28.8.2018 V skorých ranných hodinách príchod do Florencie, prehliadka historického centra mesta- klenotnice toskánskeho renesančného umenia. Okruh- Piazza Signoria, Duomo Santa Maria del Fiore, kostol San Lorenzo, kostol Svätého Kríža, stredoveké uličky a námestia. Svätá omša. V poobedňajších hodinách odchod z Florencie. Príchod na ubytovanie pri Thyrenskom mori neskoro večer, nocľah.
3.deň: streda- 29.8.2018 Raňajky. Celodenný pobyt pri mori alebo raňajky v balíčkoch a skoro ráno odchod do Ríma: presun metrom do Vatikánu. Audiencia s pápežom Františkom /prehliadka Vatikánu. Po audiencii návrat na ubytovanie, možnosť nákupov v neďalekom nákupnom centre, nocľah.
4.deň: štvrtok – 30.8.2018 Raňajky. V skorších ranných hodinách odchod z ubytovania, presun Pietralcina návšteva rodného domu Pátra Pia a miestneho múzea. V poobedňajších hodinách návšteva najdôležitejšieho pútnického miesta Gargana - Monte Sant Angelo slávnej svätyne zapísanej do zoznamu UNESCO a miesta zjavenia Michala Archanjela. V neskorých hodinách príchod do San Giovanni Rotonda. Ubytovanie, nocľah.
5.deň: piatok- 31.8.2018 Prehliadka San Giovanni Rotonda- návšteva pôsobiska mystika a kapucína Pátra Pia v tamojšom kláštore a Starom kostole Santa Maria delle Grazie. V Novom kostole Pátra Pia sú uložené neporušené ostatky tohto svätca. Svätá omša. V poobedňajších hodinách odchod do Loreta. V neskorých večerných hodinách príchod na ubytovanie, nocľah.
6.deň: sobota- 1.9.2018 Prehliadka významného pútnického miesta s čiernou Madonou, ktoré ročne navštívi viac ako 3 milióny pútnikov. Svätá omša. Presun do Lanciana, miesta eucharistického zázraku, ktorý sa stal v 12.storočí pri premenení. Prehliadka. V neskorých večerných hodinách odchod. Nočný prejazd cez Taliansko a Rakúsko na Slovensko.
7.deň: nedeľa- 2.9.2018 Návrat do Topoľčian/Partizánskeho v doobedňajších hodinách.

Cena zahŕňa: Autobusová doprava, 4x ubytovanie s raňajkami, DHP, sprievodca,kňaz, vjazd do Florencie, do Pietralcini, na Vrch Svätého Archanjela, do San Giovanni Rotonda, do Loreta, do Lanciana, parkoviská

Prihlasiť sa môžete: Dobiašová- Klátová Nová Ves Tel:0905771765, 0944138109, Vančová- M.Uherce . Tel: 0908710990 Mail:emili53@centrum.sk Info:www.busslovakia.sk

Fotogaléria