ZAKOPANÉ-poľska Fatima-LUDZMIERZ- KRAKOW

Pozývame Vás na pútnicko-poznávací zájazd ku 160 výročiu zjavení v Lurdoch.
Termín: 8.7-15.7.2018, cena: 290 €

1.deň – odchod v dopoludňajších hodinách cez Rakúsko, Taliansko do Francúzska – nočná jazda s prestávkami.
2.deň – ráno v Nice,/9 hod.prestávka/ sv.omša,pobyt pri mori na Anglickej promenáde, kúpanie a voľný program,strava vlastná,odchod na nocľah.
3.deň –ráno odchod do Lúrd,po ceste zástavka pri mori v nár.parku Camarque ,sv.omša, na večer príchod do Lúrd,ubytovanie.strava vlastná.
4.deň – raňajky, prehliadka pútnického areálu,Medzinárodná svätá omša, účasť na nábož. programoch. Večera a nocľah.
5.deň – raňajky, svätá omša. Krížová cesta, Eucharistický sprievod, sviečkový sprievod. Večera a nocľah.
6.deň – raňajky, svätá omša.volný program,obed, na večer odchod, nočná jazda s prestávkami do Talianska.
7.deň – ráno príchod do Lignana,sv.omša po ceste,/9 hod. prestávka/pobyt pri mori ,kúpanie. nočná jazda na SK. Strava vlastná.
8.deň – príchod na Slovensko v poludňajších hodinách.
Predpokladaná cena: 290 € (doprava, poistenie, sprievodca, kňaz, 4x ubytovanie, 3xraňajky, 2x večera,1x obed)

Prihlasiť sa môžete: Dobiašová- Klátová Nová Ves Tel:0905771765, 0944138109, Vančová- M.Uherce . Tel: 0908710990 Mail:emili53@centrum.sk Info:www.busslovakia.sk

Fotogaléria