ZAKOPANÉ-poľska Fatima-LUDZMIERZ- KRAKOW

Pozývame Vás na 14 púť rádia LUMEN.
Termín: 4.5-5.5.2018, cena: 55 €

1,deň-odchod ráno o 5,30hod.z Partizánskeho/parkovisko pred Billou/do Zakopaného- kostol Fatimskej Panny Márie –vďaka za záchranu života sv.JPll po atentáte. Zástavka v centre-tržnica Krupowki,odchod do Ludzmierzu-pútne miesto Kráľovnej Podhalia s ružencovou záhradou.ubytovanie,večera.
2.deň- ráno odchod do Krakowa- Lagiewniky cca-1.30hod.Účasť na programe púti Rádia Lumen v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva do 16.00hod.Možnosť návštevy Kláštora sv. sestry Faustíny,nového kostola v Centre sv. JPll.

Prihlasiť sa môžete: Dobiašová- Klátová Nová Ves Tel:0905771765, 0944138109, Vančová- M.Uherce . Tel: 0908710990 Mail:emili53@centrum.sk Info:www.busslovakia.sk

Fotogaléria